Nieuwe toelating land­bouwgif epoxi­co­nazool van de baan


18 maart 2020

Een nieuwe Europese goedkeuring van landbouwgif epoxiconazool lijkt definitief van de baan. Producent BASF heeft het verzoek voor een nieuwe toelating ingetrokken. Dat is te zien op de website van de Europese Voedselautoriteit EFSA.

"Het is goed nieuws voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu dat epoxiconazool niet langer toegestaan wordt voor gebruik," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp. “De producent heeft jarenlang vertragingstactieken toegepast om dit gif op de markt te houden, ondanks dat al lang duidelijk was dat epoxiconazool en soortgelijke gifstoffen gevaarlijk zijn.”

Gelijk speelveld

"Om de volksgezondheid en het milieu echt te beschermen en een gelijk speelveld te verzekeren voor Europese boeren is het nu van groot belang dat Brussel epoxiconazool ook verbiedt op geïmporteerde producten van buiten de EU. EFSA moet daarom de risicobeoordeling van het gif afmaken, ondanks dat BASF het verzoek daartoe heeft ingetrokken. De stof wordt dan geclassificeerd als zeer gevaarlijk bestrijdingsmiddel, wat helpt bij het stellen van nieuwe importbeperkingen," benadrukt Hazekamp.

Vorige week riep Hazekamp de Europese Commissie per brief op om niet opnieuw de goedkeuring voor epoxiconazool te verlengen vanwege gezondheids- en milieurisico’s. Eerder zette ook al een meerderheid van de EU-landen hun hakken in het zand tegen een nieuwe goedkeuring. Epoxiconazool veroorzaakt onder meer resistentie tegen medicijnen die worden ingezet bij longinfecties. Daarnaast kan de schimmelbestrijder geboorteafwijkingen en kanker veroorzaken en heeft de stof hormoonverstorende eigenschappen.

Voorzorgsbeginsel

De Partij voor de Dieren pleit voor toepassing van het voorzorgsbeginsel bij omstreden gifsoorten. "Als er sterke aanwijzingen zijn dat een gifstof gevaarlijk is voor mensen, dieren of het milieu moet de EU het gebruik direct opschorten. Op die manier wordt voorkomen dat gifstoffen jarenlang op de markt blijven door vertragingstactieken van de industrie," aldus Anja Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Groeiend verzet tegen nieuwe goedkeuring epoxiconazool

EU-landen en leden van het Europees Parlement steunen het verzet van de Partij voor de Dieren tegen een nieuwe Europese goedk...

Lees verder

Spoedverzoek tot opschorting grensoverschrijdende diertransporten in verband met coronamaatregelen

Europarlementariër Anja Hazekamp dient donderdag een spoedverzoek in bij de Europese Commissie om alle grensoverschrijdende d...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee