Groeiend verzet tegen nieuwe goed­keuring epoxi­co­nazool


Europese Commissie wil schim­mel­be­strijder die medi­cijnen tegen long­in­fecties onbruikbaar maakt op de markt houden

10 maart 2020

EU-landen en leden van het Europees Parlement steunen het verzet van de Partij voor de Dieren tegen een nieuwe Europese goedkeuring voor landbouwgif epoxiconazool. De schimmelbestrijder veroorzaakt onder meer resistentie tegen medicijnen die worden ingezet bij longinfecties. Daarnaast kan epoxiconazool geboorteafwijkingen en kanker veroorzaken en heeft de stof hormoonverstorende eigenschappen.

In februari deed de Europese Commissie desondanks een voorstel om de EU-goedkeuring voor 35 gifstoffen, waaronder epoxiconazool, met een jaar te verlengen. De EU-landen verzetten zich tegen dit voorstel en keurden alleen de overige 34 stoffen goed.

Europarlementariër Anja Hazekamp roept Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) nu per brief op om niet opnieuw de goedkeuring voor epoxiconazool te verlengen. "Al sinds 2010 is er toenemend bewijs dat dit gif zeer gevaarlijk is. Het is onacceptabel dat boeren en consumenten tien jaar later nog steeds worden blootgesteld aan grote gezondheidsrisico’s. We vragen u dringend om de goedkeuring voor epoxiconazool niet opnieuw te verlengen," schrijft Hazekamp in de brief, die mede is ondertekend door Europarlementariërs van de Vijfsterren beweging, de Sociaal Democratische en de Groene fracties in het Europees Parlement.

De kans bestaat dat de Europese Commissie ondanks het verzet opnieuw met een voorstel komt om epoxiconazool te verlengen. In dat geval moeten de 27 EU-landen hierover stemmen.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer stemde in 2013 al voor een motie van Ester Ouwehand om epoxiconazool te verbieden. Minister Schouten en haar voorgangers stemden sindsdien echter toch steeds voor nieuwe, tijdelijke goedkeuringen van de schimmelbestrijder. Eind 2018 stemde een meerderheid van de Kamer, bestaande uit SP, GroenLinks, PvdA, 50Plus, DENK, FvD, PVV en Partij voor de Dieren opnieuw voor een motie van Ouwehand om epoxiconazool van de markt te halen en om niet langer in te stemmen met het automatisch verlengen van gevaarlijke stoffen. Op 30 april 2020 loopt de huidige goedkeuring voor epoxiconazool af.

Gerelateerd nieuws

Kwart Europees Parlement ondertekent verzoek voor parlementaire enquête naar misstanden diertransporten

De Partij voor de Dieren heeft voldoende steun verzameld in het Europees Parlement om een verzoek in te dienen voor de oprich...

Lees verder

Nieuwe toelating landbouwgif epoxiconazool van de baan

Een nieuwe Europese goedkeuring van landbouwgif epoxiconazool lijkt definitief van de baan. Producent BASF heeft het verzoek ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee