Europees Parlement wil geen afschot meer van katten en andere zwerf­dieren


Chip­plicht voor katten als dier­vrien­delijk alter­natief

12 februari 2020
In navolging van de Tweede Kamer en Nederlandse gemeenten, wil ook het Europees Parlement dat naast honden ook alle katten verplicht gechipt en geregistreerd worden. Woensdag stemde een meerderheid voor een chipplicht voor katten.

"De chipplicht voor katten is een belangrijk instrument om het aantal straatkatten op een diervriendelijke manier te verminderen. Elk jaar belanden er in Nederland zo’n 35 duizend katten op straat en vervolgens in dierenasiels; de meeste van hen kunnen niet herenigd worden met hun eigenaren. Een chipplicht helpt de eigenaren terug te vinden en ontmoedigt het achterlaten van huisdieren," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

"In veel Europese landen zetten overheden wrede methodes in tegen zwerfdieren. Ook in Nederland worden er nog steeds katten afgeschoten. Het Europees Parlement heeft zich vandaag duidelijk uitgesproken voor een humane omgang met zwerfdieren, zonder afschot of andere vormen van doding. Een belangrijk signaal," aldus Anja Hazekamp.

De oproep van het Europees Parlement om katten te chippen als diervriendelijk alternatief voor omgang met zwerfdieren, maakt onderdeel uit van de resolutieover illegale handel in gezelschapsdieren.