Euro­par­le­men­ta­riërs: stie­ren­vechten niet op lijst imma­te­rieel cultureel erfgoed


21 september 2020

Stierenvechten verheerlijkt misbruik, geweld en wreedheid tegen dieren en mag daarom absoluut niet op de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed komen. Dat hebben Anja Hazekamp en zestig andere Europarlementariërs laten weten in een gezamenlijke brief aan Audrey Azoulay, directeur van UNESCO.

De internationale associatie voor stierenvechten diende op 7 juni een verzoek in om stierenvechten aan te merken als ‘cultureel erfgoed dat dringend beschermd moet worden’. In oktober bespreekt UNESCO dat verzoek. "De enigen die dringend beschermd moeten worden zijn de stieren die worden afgeslacht tijdens deze barbaarse activiteit," vindt Anja Hazekamp.

Volgens Hazekamp zijn stierengevechten in strijd met de waarden van UNESCO. "De missie van UNESCO is het stichten van vrede door middel van internationale samenwerking, scholing en cultuur. Vanuit de intellectuele en morele solidariteit van de mensheid. Die solidariteit moet gelden tegenover elk levend wezen,” schrijven de Europarlementariërs. "Acceptatie van het bizarre verzoek van de stierenvechters zou het signaal geven dat geweld en wreedheid acceptabel zijn, als ze door een groep personen als cultuur worden aangemerkt."

Hazekamp strijdt als Europarlementariër al lange tijd tegen stierenvechten. In 2015, 2016 en 2018 voerde ze in Madrid massaprotesten aan tegen stierenvechten, samen met de Spaanse en Portugese Partijen voor de Dieren. Ook stemt het Europees Parlement binnenkort over een voorstel van Hazekamp om EU-subsidies voor het fokken van vechtstieren te stoppen.