EU-parlement voor nieuwe toelating glyfosaat


13 april 2016

Het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe toelating van het omstreden landbouwgif glyfosaat voor maximaal zeven jaar. Dat is korter dan de toelating van vijftien jaar die de Europese Commissie had voorgesteld. De Partij voor de Dieren pleitte voor een totaalverbod op glyfosaat. "Teleurstellend dat ook het Europees Parlement de winst van multinationals als Monsanto belangrijker vindt dan ons milieu en de gezondheid van mensen en dieren," stelt Europarlementarier Anja Hazekamp.

"Dit gif is bijna niet te mijden en moet van de markt worden gehaald nu de veiligheid voor mens en dier niet kan worden gegarandeerd," stelt Hazekamp. Voorstellen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om particulier gebruik en gebruik in openbare parken en speeltuinen te verbieden, kregen wel steun in het Europees Parlement.

Glyfosaat is het meest verkochte landbouwgif ter wereld. Het gif doodt onkruid in tuinen en wordt op grote schaal toegepast in de landbouw. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde vorig jaar dat het gif waarschijnlijk kankerverwekkend is. Mogelijk heeft het gif daarnaast een hormoonverstorende werking. Producent Monsanto en het dagelijkse Europese bestuur beweren echter dat het gif veilig is voor gebruik. De Europese Commissie had daarom een voorstel gedaan om glyfosaat opnieuw toe te laten voor de maximale termijn van vijftien jaar.

"Het wijdverspreide gebruik en de kankerverwekkende werking van glyfosaat zijn een gevaarlijke combinatie. Dit gif komt voor in rivieren, in grondwater en in ons voedsel. Onderzoek wijst uit dat de helft van alle mensen in Europa glyfosaatsporen in zijn of haar lichaam heeft. Veel mensen maken zich hier grote zorgen over, maar liefst twee derde van alle Europeanen wil een verbod op glyfosaat," aldus Hazekamp.

De definitieve beslissing over glyfosaat ligt bij de 28 lidstaten van de Europese Unie. Zij stemmen half mei over het opnieuw toelaten van deze kankerverwekker. Frankrijk, Zweden, Italië en Nederland hebben zich tot nu toe uitgesproken tegen vernieuwing van de glyfosaat-toelating. Maar staatssecretaris Van Dam liet recent in een brief aan de Tweede Kamer weten onder voorwaarden toch te willen instemmen met een nieuwe toelating voor het gif.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee