100 procent Euro­par­le­men­ta­riers heeft kanker­ver­wekkend glyfosaat in lichaam


12 mei 2016

Alle Europarlementariërs die deelnamen aan een urinetest zijn positief bevonden op de kankerverwekkende stof glyfosaat in hun lichaam. In totaal hebben 49 Europarlementariërs deelgenomen aan de test. In de urine van de politici werd gemiddeld 1,7 microgram glyfosaat per liter aangetroffen. Dat is zeventien keer zoveel als de Europese drinkwaternorm (0,1 microgram/liter).

Europarlementariërs uit diverse landen en van verschillende politieke partijen namen in april vrijwillig deel aan de test, om de wijdverspreidheid van landbouwgif glyfosaat aan te tonen. “Deze testresultaten bevestigen de vrees dat het onmogelijk is om glyfosaat te vermijden. Tel daarbij op dat de Wereldgezondheidsorganisatie het middel als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ classificeert en je weet dat met het toestaan van glyfosaat een onverantwoord risico wordt genomen. Dit gif moet per direct van de markt,” zegt Partij voor de Dieren-Europarlementariër Anja Hazekamp, één van de deelnemers aan de test.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur, die eveneens meedeed aan de test, noemt de resultaten ‘een aansporing om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van glyfosaat’. "Deze test toont aan dat we massaal glyfosaat binnenkrijgen, een stof waarover grote controverse bestaat. Glyfosaat wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen als kanker en Parkinson. In Europa gaan we uit van het voorzorgsbeginsel: als niet zeker is dat een product veilig is, dan moet je er niet aan beginnen," aldus Mineur.

Op 19 mei stemmen de lidstaten van de Europese Unie over de vraag of glyfosaat ook de komende tien jaar op de markt mag blijven. Nederland sprak zich eerder uit tegen toelating, maar die positie is wankel. Staatssecretaris Martijn van Dam liet onlangs aan de Tweede Kamer weten onder voorwaarden tóch voor een hernieuwde toelating van glyfosaat te willen stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dit onaanvaardbaar en wil met een motie, die een dag voor de Europese stemming in de Tweede Kamer wordt behandeld, de staatssecretaris dwingen om tegen de toelating van glyfosaat te stemmen. Andere EU-landen die kritisch zijn over de toelating zijn Italië, Zweden en Frankrijk.

Gerelateerd nieuws

Versnipperen kuikens EU-wijd stoppen

Europa moet in navolging van Luxemburg stoppen met het versnipperen van mannelijke kuikentjes. Daarvoor pleit Europarlementar...

Lees verder

Binnenkort uitspraak Europarlement over Japanse walvisjacht

Op initiatief van de Partij voor de Dieren neemt het Europees Parlement in juli een officieel standpunt in over de Japanse he...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee