Amen­de­menten Hazekamp over de stand van zaken bij de uitvoering van het gemeen­schap­pelijk visse­rij­beleid en toekomst­per­spec­tieven


11 december 2023

Report on the state of play in the implementation of the Common Fisheries Policy and future perspectives of the Committee on Fisheries.

Amendment 1

Text proposed by the Commission

82. Calls on the Commission to further increase science-based knowledge on the welfare of farmed aquatic animals and to take this research into consideration in future policy developments in aquaculture; stresses that, any future policy developments should also take practical feasibility into account in aquaculture management and should not add economic and operational burden to operators’ and activities, and should also consider the need to ensure an international level playing field;

Amendment

82. Calls on the Commission to further increase science-based knowledge on the welfare of farmed aquatic animals and to take this research into consideration in future policy development in fisheries and aquaculture; stresses that, any future policy developments should also take practical feasibility into account in fisheries and aquaculture management and the potential and should not add economic and operational impact burden to operators' and activities, and should also consider the need to ensure an international level playing field.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp over de wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing, Richtlijn 2001/112/EG, Richtlijn 2001/113/EG en Richtlijn 2001/114/EG

Lees verder

Amendementen Hazekamp over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wat betreft de maximumgehalten aan residuen van tricyclazool in of op bepaalde producten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer