Amen­de­menten Hazekamp op Veror­dening duurzaam gebruik 'gewas­be­scher­mings­mid­delen'


Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp over de wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001, Verordening (EU) 2018/1999 en Richtlijn 98/70/EG wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad

Lees verder

Amendementen Hazekamp op de Europese eiwitstrategie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer