Amen­dement Hazekamp voor een verbod op het gebruik van in het wild levende dieren in de tradi­ti­onele genees­kunde en om de invoer, handel, het houden van en de consumptie van in het wild levende dieren in de EU te verbieden


15 april 2020

Amendment 79

Joint motion for a resolution

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE

EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences

oint motion for a resolution

Paragraph 33 a (new)

Joint motion for a resolution

Amendment

33a. Highlights that the trading and farming of wild animals amplifies risks for public health, combining critical factors for the occurrence of zoonosis; calls on the Commission and on the EU Member States to advocate a global ban on wildlife markets and on the use of wildlife in traditional medicine; urges the Commission to present legal proposals to ban the import, the trade and the keeping and consumption of wildlife in the EU, in order to reduce the risk of future zoonosis outbreaks;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp op ontwerpresolutie Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Lees verder

Amendementen Hazekamp op ontwerpresolutie over een chemische strategie voor duurzaamheid

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer