Amen­dement Hazekamp: stop per direct de tarief­vrije import van land­bouw­pro­ducten uit Oekraïne als deze niet voldoen aan EU-stan­daarden


20 januari 2016

Amendment 13
Anja Hazekamp, Helmut Scholz, Jiri Mastalka

on behalf of the GUE/NGL Group

Joint motion for a resolution
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD


on the Association Agreements / Deep and Comprehensive Free Trade Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine

Joint motion for a resolution
Paragraph 38 ter


Amendment

38 ter. Calls on the Commission immediately to halt the tariff free import of agriculture products from Ukraine if the country does not present a comprehensive strategy to raise in the short term the production standards to EU equivalent levels in the areas of environment, food safety and animal welfare;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Ontwerpresolutie over het verplicht gebruik van gevalideerde alternatieven voor dierproeven

Lees verder

Amendement Hazekamp: respecteer de uitslag van het Nederlandse referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer