Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (15)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 70
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Anja
Hazekamp, Stefan Eck, Pablo Iglesias

Ontwerpadvies
Overweging C decies (nieuw)

Amendement

C decies. overwegende dat de invoer van
producten die niet voldoen aan de EUnormen
inzake dierenwelzijn,
voedselveiligheid en menselijke en
dierlijke gezondheid, nadelig is voor
landbouwers, consumenten en dieren in
de EU;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer