Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (14)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 68
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Pablo
Iglesias, Stefan Eck, Anja Hazekamp

Ontwerpadvies
Overweging C nonies (nieuw)

Amendement

C nonies. overwegende dat bestaande
overeenkomsten tussen de VS en de EU,
met name inzake de erkenning van
wijnproductiemethoden door de
Verenigde Staten, de erkenning van
geografische aanduidingen voor deze
sector, overeenkomsten inzake sanitaire
maatregelen ter bescherming van de
volksgezondheid en de dierlijke
gezondheid, geen oplossingen hebben
gebracht voor de verschillende


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer