Stem­ver­klaring over de tarief­be­han­deling van goederen van oorsprong uit Ecuador


17 december 2014

Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador

A8-0056/2014

Anja Hazekamp

De Europese Unie heeft al vrijhandelsakkoorden afgesloten met Colombia en Peru, de buurlanden van Ecuador. Hierdoor is de handelspositie van Ecuador verslechterd. Door Ecuador nu speciale tariefbehandeling te geven wil Europa de schade voor Ecuador beperken. De vrijhandelsakkoorden die Europa afsluit kunnen echter niet op mijn steun rekenen. De Europese productie- en veiligheidsstandaarden staan daardoor onder druk, wat onder meer een verlaging van de Europese standaarden voor milieu en dierenwelzijn kan betekenen. Door het huidige voorstel trekt de Europese Commissie bovendien meer macht naar zich toe en wordt de invloed van het Parlement en de lidstaten verkleind. Hoewel ik het kwalijk vind dat Ecuador de dupe wordt van de oneerlijk handelsbetrekkingen tussen Europa en Columbia/Peru, wil ik geen kortetermijnoplossing in de vorm van een tariefbehandeling van producten uit Ecuador, wanneer de gevolgen voor dieren, natuur en milieu niet te overzien zijn.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: IT/Whirlpool

Lees verder

Stemverklaring over de autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer