Stem­ver­klaring over de autonome handels­pre­fe­renties voor de Republiek Moldavië


17 december 2014

Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

(A8-0053/2014)

Anja Hazekamp

De associatieovereenkomst die de EU en de Republiek Moldavië in november 2014 hebben afgesloten heeft geleid tot nog meer spanningen in de regio. Rusland heeft als reactie hierop een invoerstop voor producten uit Moldavië afgekondigd. Door de invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië wil Europa de gevolgen voor de agrarische sector beperken. In mijn ogen is dit echter geen hulpverlening, maar een onbezonnen vergeldingsactie tegen Rusland. De intensivering van de handelsbetrekkingen met Moldavië -en daarmee de vergroting van Europese invloed op de regio- heeft grote geopolitieke consequenties. Dit voorstel is onzorgvuldig en overhaast tot stand gekomen en zal het conflict tussen de Europese Unie en Rusland verder vergroten. Internationale veiligheid, mensenrechten en democratie zijn te allen tijde belangrijker dan kortzichtige handelspolitiek. Daarom heb ik in november tegen het associatieverdrag, en vandaag tegen de invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador

Lees verder

Stemverklaring over de erkenning van Palestina als staat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer