Stem­ver­klaring over de beschik­baar­stelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globa­li­sering: FR/Air France


16 december 2014

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France

(A8-0065/2014)

Anja Hazekamp

Ik vind dat mensen niet de dupe moeten worden van falend Europees sociaaleconomisch beleid. Daarom heb ik hier, met tegenzin, voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd, maar ik vind dit een doekje voor het bloeden. Eigenlijk vind ik dat de bedrijven, en de lidstaten, zelf met passende steunmaatregelen moeten komen, want nu pompt men eigenlijk gewoon geld van de lidstaten rond. Grote bedrijven zoals Air France zetten hun werknemers na jaren trouwe dienst op straat, omdat ze hun productie gaan verplaatsen naar plekken waar ze goedkopere arbeidskrachten kunnen vinden. Deze mensonterende praktijken keur ik ten strengste af en met de middelen uit het Europees Fonds zorgen we er tenminste voor dat weggestuurde werknemers niet in de kou staan. Wel wil ik onderstrepen dat het globaliseringsfonds niet bedoeld is voor salariëring van werknemers, dit valt onder de verantwoordelijkheid van Air France zelf. Ook moet de EU niet de rol van sociale zekerheidsvoorziening van de Lidstaten overnemen, hiervoor is het globaliseringsfonds helemaal niet bedoeld.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens een hoorzitting over biologische landbouw

Lees verder

Stemverklaring over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EL/Odyssefs Fokas

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer