Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens een hoor­zitting over biolo­gische landbouw


3 december 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. Ik wil deze insprekers hartelijk danken voor hun goede bijdrage. Het stemt mij hoopvol, uw verhalen. Ik heb één vraag, die vooral betrekking heeft op dierenwelzijn. We hoorden de mevrouw uit Oostenrijk [een afgevaardigde van Bio Austria Youth Network] daar heel erg voor pleiten, voor bijvoorbeeld weidegang.

Nu staat dit voorstel [Verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten] wel nog toe dat er allerlei dieronvriendelijke zaken mogen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het onthoornen van koeien, het castreren van biggen; dieren die niet naar buiten komen, isolatie van kalveren – het zijn allemaal uitzonderingen, maar ik zou graag willen horen wat u daar van vindt.

Ten tweede een vraag over de residuen. De laatste deskundige [een Galicische bioboerin] gaf aan dat ze last heeft van haar buren [een gangbare landbouwer die bestrijdingsmiddelen gebruikt]. Ik vroeg me af of het goed zou zijn om bij de gangbare landbouw de mogelijkheden te beperken, zodat u minder hinder daarvan ondervindt.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Phil Hogan

Lees verder

Stemverklaring over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: FR/Air France

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer