Bijdragen mili­eu­com­missie over deter­genten


4 september 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Hartelijk dank voor het wetsvoorstel en voor de presentatie. Nu we al zo ver gevorderd zijn met de herziening van de Classification, Labelling and Packaging regels, is het inderdaad heel passend dat we ook de regels voor alle schoonmaak en wasmiddelen updaten.

Het is erg belangrijk dat consumenten alleen veilige middelen kunnen kopen, en dat ze goed weten wát ze kopen. Etiketten zijn daarvoor broodnodig. Ook in een tijd waarin alles steeds meer digitaal gebeurt, zijn er mensen die daar niet in mee willen of kunnen gaan. En het moet ook niet zo zijn dat je altijd je smartphone op zak moet hebben als je boodschappen doet. Het is prima om etiketten uit te breiden met digitale informatie, maar wat ons betreft nooit alléén maar online. In onze onderhandelingen over de CLP hebben we het goede voorstel van de S&D omarmt om bij navulverpakkingen ook een sticker met de etiketteringsinformatie beschikbaar te stellen. Het lijkt me een goed idee om dat ook hier in deze wetgeving te verankeren. Ik vind het heel goed om te horen dat de rapporteur dit voorstel ook steunt.

Dan het veiligheidsaspect. Ik ben er blij mee dat de schoonmaakmiddelen die micro-organismen bevatten, moeten voldoen aan veiligheidsvoorschriften, en dat deze ook duidelijk gelabeld moeten worden. Een ander aspect zouden we denk ik hier ook moeten toevoegen: dat van de PFAS, de forever chemicals. Er zijn helaas schoonmaakmiddelen waar deze schadelijke gifstoffen inzitten. Er wordt natuurlijk gewerkt aan een breder verbod op PFAS, maar ik vrees dat dat nog jaren kan duren. Kunnen we niet deze wetswijziging gebruiken om PFAS in schoonmaakmiddelen snel te verbieden?

Tenslotte denk ik dat we meer kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het verder verlagen van het fosfaatgehalte zou daarin van grote waarde kunnen zijn. Wat is er nog mogelijk op dit front volgens de Commissie? En zouden we niet voor deze groep van producten ook de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten invoeren? Zowel voor de bescherming van de volksgezondheid, bescherming van het milieu als voor het afschaffen van dierenexperimenten.

Ik ben benieuwd naar de antwoorden en kijk al uit naar het werk aan dit dossier. Dankuwel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens een gedachtewisseling met EFSA over de risicobeoordeling van glyfosaat

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het initiatief van de bestuivers

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer