Bijdrage visse­rij­com­missie over een visse­rij­ak­koord met Madag­askar


24 februari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Er werd gezegd dat er al een lange geschiedenis van visserijakkoorden tussen de EU en Madagaskar bestaat. Ik kan u verzekeren, dat is niet zo'n hele fijne geschiedenis. Madagaskar behoort tot een van de tien armste landen ter wereld, en de visserij speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening. 85 procent van de bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens, twee derde van de mensen weet niet of ze morgen nog wel te eten heeft. En die bewoners moeten toezien hoe grote Europese schepen gesubsidieerd hun wateren leegscheppen. Dat is namelijk wat er historisch gezien gebeurd is.

Een collega hiervoor refereerde al aan het onderzoek waaruit blijkt dat de vangst van Europese schepen met 30 procent is toegenomen, terwijl de vergoeding die Madagaskar daarvoor krijgt met 20 procent is afgenomen. Dat soort akkoorden zijn niet in het belang van mensen, en zeker ook niet in het belang van de vissen en ecosystemen.

Daarnaast heb ik zorgen over de bijvangst, en de gevolgen van deze visserij voor de natuur. Er werd al gesproken over het quotum voor de haaien. Het is volstrekt belachelijk dat dat verhoogd is, daar waar je juist ziet dat een verlaging op zijn plaats zou zijn. De vangst van tonijn: hoe zit het met andere akkoorden die gesloten zijn? En ik heb nog vragen over zwaardvissen, die worden gevangen met longlines en die hebben enorm veel bijvangst. Kortom: we hebben echt veel meer garanties nodig zouden wij kunnen instemmen met een dergelijk akkoord. Meer garanties voor de lokale bevolking, meer garanties voor haaien, zwaardvissen, alle bijgevangen vogels en schildpadden. Kortom: op deze manier gaat het niet. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage tijdens de openbare hoorzitting over het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over een meerjarenplan voor kabeljauw, haring en sprot in de Oostzee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer