Bijdrage visse­rij­com­missie over een verbod op de visserij met drijf­netten (tweede termijn)


24 februari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik vind weinig weerklank in deze commissie, maar ik blijf erbij dat ik het verbod op drijfnetten een goed voorstel vind van de Europese Commissie. Een totaalverbod op drijfnetten is de beste manier om het illegaal gebruik van drijfnetten aan te pakken, en dit te kunnen handhaven. Dat dat laatste belangrijk is, daar zijn we het in ieder geval allemaal over eens – dat de handhavingscapaciteit moet worden versterkt, dat we beter moeten kijken hoe we dat kunnen optimaliseren. Ik kan de rapporteur aangeven dat we haar op dat punt zeker zullen steunen.

Er wordt in het voorstel van de rapporteur aangegeven dat er vormen zijn van gebruik van drijfnetten die minder schadelijk zijn. Ik deel de opvatting van collega Marco Affronte dat dat niet het geval is. Het is niet zo dat kleinschalig betekent dat drijfnetten niet schadelijk zijn en dat er geen bijvangst kan optreden. Het is ook niet zo dat kleinschalig altijd beter is. De grens tussen kleinschalig en grootschalig is niet zo zwartwit als we misschien denken. Juist omdat dat onduidelijk is, is die handhaafbaarheid ook zo lastig. Ik ben ook blij dat Nederland heeft aangegeven dat ze het voorstel van de Europese Commissie volledig steunen – juist vanwege de handhaafbaarheid, omdat we anders grote problemen krijgen.

Ik wil nog een punt opmerken. Het drijfnetverbod zou niet alleen ten goede komen aan de biodiversiteit en de duurzaamheid, maar ook ten goede aan het dierenwelzijn. Want laten we vooral niet vergeten dat heel veel vissen - die bedoeld en onbedoeld in die netten terechtkomen – en ook heel veel zoogdieren, vogels en schildpadden, een gruwelijke lijdensweg tegemoet gaan. Elk dier in een drijfnet vecht voor zijn leven. En het maakt voor dat dier niet uit of hij die doodsstrijd voert in een drijfnet van 200 meter lang of 60 meter lang. Het maakt voor dat dier ook niet uit of dat drijfnet in Frankrijk of in Spanje ligt. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over een meerjarenplan voor kabeljauw, haring en sprot in de Oostzee

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de Europese energie-unie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer