Bijdrage visse­rij­com­missie over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samen­han­gende acti­vi­teiten


20 maart 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Collega’s,

In de visserijcommissie wordt vaak gesproken over ‘tonnen’ vis, in plaats van over vissen als zijnde levende dieren. Over ‘fish stocks’, in plaats over vispopulaties. Alsof het leven onder water een soort voorraadskist is voor de mens die we naar believen mogen uitputten.

Vissen en andere waterdieren, zijn - net als wij - wezens met bewustzijn en gevoel. En ik ben dan ook blij dat er eindelijk regels komen om het leed van vissen tijdens transporten te verzachten.

En, we hebben er lang om moeten vragen, maar voor het eerst stelt Europa nu ook regels voor om ook ongewervelde zeedieren, zoals krabben en kreeften, te beschermen. Tenminste tijdens transport. Kan de Commissie bevestigen dat de welzijnseisen voor vissen en krabben en kreeften gelden voor het gehele transport, tot aan de eindconsument? En wanneer kunnen we aanvullende welzijnswetgeving verwachten voor bijvoorbeeld visfokkerijen. Want het zou toch vreemd zijn om vissen enkel tijdens transport te beschermen?

Dan een andere vraag aan de Commissie, want waarom gelden de welzijnseisen niet voor zogenaamde siervissen? Voor het welzijn van een vis tijdens transport, maakt het namelijk niet uit wat het doel van zijn bestemming is.

Verder bevat het voorstel van de Commissie de eis dat waterdieren genoeg ruimte en genoeg water van goede kwaliteit tot hun beschikking moeten hebben tijdens transport. Dat is een goed streven, maar het voorstel is nog niet erg precies over hoeveel ruimte en welke eisen er precies gesteld worden aan de waterkwaliteit. Tot slot is het belangrijk dat die waterkwaliteit automatische gemonitord wordt. Want menselijke controles leveren de dieren heel veel stress op.

Ik zal enkele amendementen indienen op de voorgestelde wet. Maar wat betreft vervoer van vissen en ongewervelde zeedieren is er een goede start gemaakt met dit voorstel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over de methoden voor de beoordeling van gezondheids- en milieurisico's en sociaaleconomische vraagstukken in verband met planten die zijn verkregen met behulp van bepaalde nieuwe genomicatechnieken (NGT's)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer