Bijdrage land­bouw­com­missie over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samen­han­gende acti­vi­teiten


19 maart 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Na jarenlang diertransporten te controleren, bewijsmateriaal verzamelen, talloze rapporten, debatten, vragen én een vernietigend oordeel van de ANIT-onderzoekscommissie, ligt er éindelijk een wetsvoorstel met nieuwe regels tijdens diertransporten.

Maar ben ik daar blij mee? Nee. Dit wetsvoorstel is bij lange na niet genoeg om het structurele en ernstige dierenleed tijdens diertransporten te stoppen. De transporttijden blijven onacceptabel lang. Er wordt geen einde gemaakt aan het exporteren van dieren en ook niet aan het vervoeren van dieren over zee. Wekenlang transport over zee wordt zelfs niet eens gezien als reistijd. Ongespeende dieren, baby’s, zoals kalfjes, gaan nog steeds vanaf Ierland, via Frankrijk, naar Nederland op lange en dieronterende transporten. Het vervoer van eendagskuikens en zwangere dieren gaat gewoon door. Transport bij extreme kou en extreme hitte blijft toegestaan. En zelfs pijnlijke methoden zoals het vangen van dieren bij de poten wordt nu geaccepteerd.

Als dit de nieuwe regels worden, blijven de afschuwelijke transporten per schip, per vrachtwagen en zelfs per vliegtuig gewoon doorgaan.

Dit is onacceptabel en ik zal er alles aan doen, maar dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit wetsvoorstel wél zorgt voor verandering voor dieren. Want uiteindelijk betalen dieren de allerhoogste prijs.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over "één stof, één beoordeling” - hervorming voor de beoordeling van chemische stoffen

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer