Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over de imple­men­tatie van het Europees burger­ini­ti­atief


26 februari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik doe het deze keer in het Nederlands. Ik ben toch redelijk teleurgesteld over het Europees burgerinitiatief. Niet over datgene dat de burgers allemaal ondernemen, want dat vind ik echt buitengewoon de moeite waard, maar over de reactie van de Europese Commissie erop. We zien dat er ofwel technische belemmeringen zijn, of problemen die ervoor zorgen dat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. Ik zou dan ook erg graag zien dat we van onze fouten leren en oplossingen zoeken voor de toekomst om dat te verbeteren. Een ander punt dat ik zou willen aandragen is dat ik vind dat de Commissie zich heel vaak te gemakkelijk van haar verantwoordelijkheid af maakt. Ze zegt heel vaak: "Dat valt buiten onze bevoegdheden", en dus doen we niets.

Als we bijvoorbeeld kijken naar het burgerinitiatief over TTIP, dan zien we dat daar meer dan 1,5 miljoen mensen hun handtekening onder hebben gezet. Meer dan 300 maatschappelijke organisaties zijn daarbij betrokken geweest. Om dan te zeggen: "Het is niet onze bevoegdheid", dat vind ik wel een heel makkelijk antwoord. Want het niet hebben van een bevoegdheid wil nog niet zeggen dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Ik denk dat als zoveel mensen zich zorgen maken, we niet anders kunnen dan daar op een of andere manier aandacht aan schenken en een debat aan wijden. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de Europese energie-unie

Lees verder

Bijdrage verzoekschriftencommissie over het burgerinitiatief 'End Ecocide'

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer