Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over de bescherming van wolven in Europa


12 november 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel. Allereerst wil ik de indieners bedanken voor hun petitie. Het is van groot belang dat er aandacht gevraagd wordt voor de wolf en het is ook goed dat het op de Europese agenda staat. Belangrijk vinden wij dat omdat de wolf een essentieel onderdeel is van onze natuur en daarin ook thuishoort. Maar wolven worden op dit moment ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Ze worden bedreigd door het verdwijnen van leefgebieden, ze worden bedreigd door verkeer, door versnippering van gebieden en door vervolging.

Eigenlijk mag het een wonder heten dat wolven nog niet definitief zijn uitgeroeid in Europa. We moeten blij zijn met de wolf. De verspreiding van wolven naar nieuwe leefgebieden in Europa zou eigenlijk van harte moeten worden ondersteund, toegejuicht en gefaciliteerd. Niet alleen als het gaat om de populatie in Frankrijk, Duitsland, Finland en Zweden, maar ook naar de landen waar ze wolven al decennia moeten missen.

Zelfs in het verstedelijkte Nederland loopt af en toe een wolf rond. Enkele maanden geleden nog in de regio Groningen, waar ik woon. De reactie van heel veel mensen was: hij is helemaal niet agressief, niet schuw. Maar weinigen vroegen zich af: waarom zou hij ook? Waarom zou een wolf een mens aanvallen? Hij heeft daar geen enkel belang bij. Hij heeft geen enkel belang bij schuwheid en hij is niet agressief.

Wolven vormen geen gevaar, ze eten geen kleine meisjes en ze eten ook hun grootmoeders niet op. Het roodkapjesyndroom, dat moeten we wat mij betreft volledig uitbannen.

Natuurlijk eet een wolf wel dieren. Of het nu schapen zijn, reeën, hazen of konijnen. Wolven kunnen wilde dieren eten, en ze kunnen ook vee eten. Boeren hebben de verantwoordelijkheid om hun vee daartegen te beschermen. Net zoals ze hun dieren moeten beschermen tegen andere externe invloeden.

Wij als overheid, politici, hebben ook een verantwoordelijkheid. Wij moeten ervoor zorgen dat er goed onderzoek naar populaties plaatsvindt, zodat we niet alleen hoeven af te gaan op de summiere tellingen van jagers. Dat vraagt een goede, gestandaardiseerde methode. Een goede monitoringsmethode en ook goede registratiesystemen. Daarnaast moet er voldoende budget zijn voor onderzoek en het beschikbaar maken van goede afweermiddelen. In dit kader zijn er hele interessante ontwikkelingen, zoals ook uit recente studies in Slovenië is gebleken.

Ook zijn wij verantwoordelijk voor goede kwaliteit van leefgebieden, robuuste natuur, om ervoor zorgen dat de wolf een kans krijgt. Daarom zouden wij willen voorstellen om de Habitatrichtlijn zeker niet te verzwakken, eerder te versterken en de uitzonderingsmogelijkheid voor Annex 5 er helemaal uit te halen.

Tot slot hebben wij ook een verantwoordelijkheid als het gaat om eerlijke voorlichting. Niet meedoen in de hetze tegen de wolf en het roodkapjesyndroom naar de sprookjesboeken verwijzen. Laat de wolf zijn werk doen, dan zijn -overigens ook naar eigen zeggen- jagers niet langer nodig om andere dieren te reguleren.

Voorzitter, ik ben dan ook erg blij dat de Europese Commissie zo duidelijk heeft aangegeven dat zij ook niet van plan is om het beleid ten aanzien van de wolf te wijzigen. Ik ben benieuwd of zij nog van plan is om het in de toekomst wat te versterken. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de toelating van nieuwe voedingsmiddelen

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over stierenvechten en stierenfestivals

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer