Bijdrage plenaire verga­dering over de toelating van nieuwe voedings­mid­delen


28 oktober 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Europa maakt een potje van het voedselbeleid. Dit Novel Foods-voorstel is er vooral op gericht om de voedingsindustrie zo snel en eenvoudig mogelijk futuristisch voedsel op de markt te laten brengen. Kloonvlees, nanovoedsel, insectenburgers en melk met medicinale werking, er kan grof geld mee worden verdiend.

Zijdelings worden nog wel pogingen gedaan om mensen, dieren en het milieu te beschermen, maar deze pogingen zijn tegenstrijdig en worden ingehaald door de realiteit.

De meerderheid van de burgers en een meerderheid van het Europees Parlement is tegen het kloneren van dieren. Maar terwijl er nog aan een verbod gewerkt wordt, kan met dit voorstel de toelating van kloonvlees gewoon worden begonnen.

Zonder duidelijke visie en zonder duidelijke prioriteiten, krijg je geen consistent beleid. En dan kunnen het welzijn van dieren, het milieu en de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. Terwijl dat toch belangrijke Europese waarden zijn. We laten de euro toch niet onze enige gedeelde Europese waarde zijn?

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Word lid

    Word lid Doneer