Bijdrage plenaire verga­dering over het voorstel van de Europese Commissie over hormoon­ver­sto­rende stoffen


3 oktober 2017

Anja Hazekamp (PvdD): De Europese Commissie verzint al jarenlang smoesjes om hormoonverstorende stoffen op de markt te houden, terwijl honderden studies aangetoond hebben dat ze zelfs in lage doses schadelijk zijn voor de gezondheid.

En ze zijn overal. Ze zitten in cosmetica en speelgoed, ze zitten in landbouwgif en ze zitten in de rubberkorrels op de kunstgrasvelden waar onze kinderen op spelen.

De Commissie heeft de wettelijke plicht om mens, dier en milieu te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen. Ik herinner de Commissie eraan dat die bescherming niet doeltreffend zal zijn als zij de achterdeur openhoudt voor hormoonverstoorders en dat ook nog eens doet via een illegale procedure die de inspraak van het Parlement onmogelijk maakt.

Ik herinner de Commissie eraan dat die bescherming niet doeltreffend zal zijn als de bewijslast wordt verzwaard en het voorzorgsbeginsel niet wordt gehanteerd. Halve maatregelen worden niet geaccepteerd. Alle hormoonverstoorders moeten van de markt.

De Commissie heeft daartoe al vele kansen gehad. Commissaris, wat mij betreft heeft u meer kansen niet verdiend.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over beschermingsmaatregelen voor tonijn en aanverwante soorten

Lees verder

Stemverklaring over beschermingsmaatregelen voor tonijn en aanverwante soorten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer