Bijdrage plenaire verga­dering over het onderzoek en de aanbe­ve­lingen van de onder­zoeks­com­missie over dier­trans­porten


20 januari 2022

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, ieder jaar worden zo’n anderhalf miljard dieren over lange afstanden levend vervoerd door Europa of naar landen ver daarbuiten. Dat zijn gemiddeld vier miljoen dieren per dag. Terwijl ik deze zin uitspreek, worden duizend dieren in vrachtwagens geladen om aan hun dagenlange en barre reis te beginnen.

Na anderhalf jaar onderzoek komt de onderzoekscommissie diertransporten met een duidelijk en vernietigend oordeel. De regels die dieren moeten beschermen tijdens transport worden systematisch overtreden, waardoor dieren te maken hebben met een gewelddadige behandeling met extreme hitte of kou, te weinig water, voedsel of rust.

De landen lappen de regels aan hun laars en niemand treedt hiertegen op. De lidstaten niet, de Commissie niet. Kortom, Europa voldoet niet aan haar plicht om voor dieren te zorgen tijdens het hele transport, van het punt van vertrek tot aan de plaats van bestemming. En dat is een grote schande.

We hebben daarom zo snel mogelijk een herziening nodig van de richtlijn diertransporten, een herziening die gelukkig al door de Commissie is toegezegd. En liever vandaag dan morgen, want tot die tijd sturen we iedere dag dieren met horrortransporten de weg en de zee op.

Helaas doen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie geen recht aan de harde conclusies van het onderzoeksrapport. Aan de kleine verbeteringen hebben dieren in de praktijk helemaal niets. We hebben een systeemverandering nodig. We moeten grote stappen zetten en de wetgeving gróndig herzien. En zelfs dan is er nog een kans dat het Europees Parlement vandaag stemt om de aanbevelingen nog verder af te zwakken, aanbevelingen die zelfs zwakker zijn dan de huidige wetgeving.

Commissaris, kunt u beloven dat u zich zult inzetten voor soortspecifieke wetgeving, voor kortere transporttijden, voor verlaging van de maximale temperatuur en voor strenge regels om kwetsbare dieren, zoals zwangere en heel jonge dieren, te beschermen?

En collega's, u kunt vandaag het verschil maken. Met veel lef en een paar drukken op de stemknop kunt u duidelijk maken dat er een einde moet komen aan langeafstandsdiertransporten, kunt u duidelijk maken dat er een einde moet komen aan het exporteren van dieren, en kunt u duidelijk maken dat er een einde moet komen aan het vervoeren van dieren over zee.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over een EU-verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het implementatierapport over het welzijn van landbouwhuisdieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer