Bijdrage plenaire verga­dering over het Neder­lands voor­zit­ter­schap met minister-president Rutte


20 januari 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Welkom minister-president. Veel Europeanen hebben het vertrouwen in Europa verloren. Ook in Nederland is dat vertrouwen aan het afnemen, evenals het vertrouwen in politici. En dat is ook geen wonder, want politici doen vele beloften, maar doen vrijwel nooit wat ze beloven.

Bovendien ontbreekt het aan idealen. Gezamenlijke en gedeelde waarden zijn in Europa ver te zoeken. De euro lijkt wel de enige gedeelde waarde in Europa te zijn. En geld maakt niet gelukkig!

Als je goed naar het beleid kijkt, dan zie je dat Europa alles doet voor geld en voor de interne markt. Nederland lijkt wel een marktkoopman, die z’n geld, z'n koopwaar en z’n handelsmissies wil beschermen. Met Europa als marktmeester. We zien deze honger naar geld in alle vrijhandelsakkoorden en associatieverdragen terug.

De premier zei dat er geen nieuwe idealen nodig zijn. Maar zonder idealen is er ook geen visie. Hoe kun je je koers bepalen als je niet weet waar je heen vaart? Als je niet weet waar je naar toe wilt? Het is onduidelijk wat de koers van Nederland is. Wat is uw doel? Wat zijn de Nederlandse ambities voor de komende maanden?

Nergens wordt het werkplan concreet. Nu zei de premier zojuist ook nog dat je moet doen wat je belooft. En een van de weinig concrete beloften die ik heb gehoord, komt van minister Van Dam. Hij zei dat dierenwelzijn een prioriteit is van het Nederlands voorzitterschap. Maar dat staat niet in het werkprogramma.

Zou het niet mooi zijn als Nederland zorgt:
- dat Roemeense zwerfhonden niet meer bruut worden vervolgd en gedood?
- als er een einde komt aan het onverdoofd castreren van varkens?
- als u de ellenlange transporten van levende dieren door Europa, of zelfs tot ver daarbuiten, drastisch gaat verkorten?

Zou dat niet mooi zijn? Doe wat u belooft: maak een einde aan het lijden van miljoenen dieren in Europa.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Stemverklaring over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het associatieverdrag met Oekraïne

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer