Bijdrage plenaire verga­dering over het Europese schoolmelk- en school­fruit­pro­gramma


27 mei 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Ik vind het niet gepast dat op producten van het schoolmelk- en schoolfruitprogramma Europese logo's worden geplakt. Deze vorm van propaganda is schandalige symboolpolitiek over de ruggen van kinderen. Daarnaast vind ik dat het programma voor de schoolmelk helemaal kan worden opgeheven. Melk is niet per definitie zo gezond als wij misschien denken. Recent wetenschappelijk onderzoek uit Zweden bevestigt dit. Zo verhoogt melk drinken bijvoorbeeld het risico op botbreuken. Verschillende parlementariërs spraken over de toename van lactose-intolerantiegevallen; dit komt steeds vaker bij jonge mensen voor. Ervoor pleiten om "dalende melkconsumptie onder adolescenten tegen te gaan" zoals deze resolutie doet, is daarmee problematisch voor de volksgezondheid. Maar ook voor de natuur, voor het klimaat én voor de dieren die massaal staan opgesloten in steeds groter wordende megastallen. In plaats van zo sterk in te zetten op zuivel in scholen, kunnen we het budget voor schoolmelk beter aanwenden voor meer schoolfruit- en groente. Door dit te doen beperk je de nadelige invloed van intensieve veehouderij op het klimaat en geef je de kinderen een gezondere voedingskeuze. Vanwege al deze redenen heb ik uiteindelijk tegen deze resolutie gestemd.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden

Lees verder

Stemverklaring over het Europese schoolmelk- en schoolfruitprogramma

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer