Bijdrage plenaire verga­dering over het Europees burger­ini­ti­atief 'Stop de kooien'


10 juni 2021

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, mevrouw de Commissaris. Ik ben de politiek in gegaan om de wereld mooier en leefbaarder te maken. Om een stem te geven aan de stemlozen: de dieren.

Vandaag kunnen wij, als Europees Parlement, allemaal onze stem voor dieren gebruiken.

Net zoals 1.4 miljoen burgers in Europa al hebben gedaan door het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ te ondertekenen.

Ik hoop en verwacht dat de Europese Commissie na vandaag haar macht zal gebruiken om ál deze stemmen voor de dieren om te zetten in actie. Want u weet ook: aan mooie woorden, beloftes en beoordelingsprocedures hebben de dieren he-le-maal niets.

Commissaris, als u het Europees burgerinitiatief serieus neemt, dan moet u nú met wetgeving komen om die ellendige, gruwelijke kooien uit de hele Europese Unie te verbannen. Laat aan burgers zien dat ze niet alleen in theorie iets kunnen veranderen. Laat dit burgerinitiatief de geschiedenis in gaan als het burgerinitiatief met het grootste resultaat.

Experts en wetenschappers zijn het er al lang over eens, dat het gebruik van kooien wreed, achterhaald en onnodig is.

Dit is het moment om compassie te tonen met honderden miljoenen kalfjes, varkens, kippen, kwartels, eenden, ganzen en konijnen, die dag in dag uit lijden aan stress en pijn hebben. Die zich nauwelijks kunnen bewegen en geen enkele controle hebben over hun leven. Hun leven is een grote kwelling.

We hebben simpelweg het recht niet om deze miljoenen dieren gevangen te houden in kooien. Het is onze plicht om ze te bevrijden.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de Europese klimaatwet

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer