Bijdrage plenaire verga­dering over het Europees burger­ini­ti­atief: 'Red de bijen en boeren! Naar een bijvrien­de­lijke landbouw voor een gezond milieu'


16 maart 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Dankuwel voorzitter, mevrouw de commissaris,

ik sta hier met gemengde gevoelens. Aan de ene kant ben ik supertrots dat zoveel mensen in actie zijn gekomen om bijen en boeren te beschermen. Aan de andere kant ben ik boos omdat dit Europees Parlement de noodzaak van een echt gezond en veilig voedselsysteem niet ziet.

Bijen worden bedreigd door massaal gebruik van landbouwgif, maar als bestuivers uitsterven heeft dit rampzalige gevolgen voor de natuur maar ook voor de productie van ons voedsel. De industriële landbouw, die afhankelijk is van kunstmest en gif, bedreigt de toekomst van de planeet en van alle bewoners op het platteland.

Ik hoor hier vandaag veel steun voor het burgerinitiatief, maar ondertussen wordt de wetgeving om landbouwgif af te bouwen door dit Parlement gesaboteerd. De hoeveelheid desinformatie en bangmakerij die we horen rondom dit wetsvoorstel, kan worden vergeleken met de pogingen van de tabaksindustrie om wetgeving die noodzakelijk is om mensen te beschermen tegen longkanker, af te zwakken en uit te stellen. De tactieken van de agro-industrie zijn vergelijkbaar: twijfel zaaien over oorzaak en gevolg met als doel uitstellen en afzwakken.

Ik hoop dat het gezond verstand overwint. We moeten dringend aan de slag met de bescherming van bijen en weg met gevaarlijk landbouwgif. We moeten dringend de natuur herstellen en we moeten boeren helpen bij de omschakeling naar kleinschalige, duurzame, plantaardige en gezonde voeding.

Dankuwel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het arrest van het HvJ in zaak C-162/21 betreffende afwijkingen van het uitdrukkelijke verbod op het in de handel brengen en het gebruik van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het engagement op lange termijn voor dierenwelzijn

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer