Bijdrage plenaire verga­dering over het EU-initi­atief inzake bestuivers


17 december 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, Commissaris, minister, de dramatische achteruitgang van bestuivers, zoals bijen, hommels en vlinders, is kenmerkend voor de manier waarop we met onze leefomgeving omgaan en deze vernietigen.

We weten dat er een probleem is, maar doen veel te weinig om dit op te lossen. Net als op het vlak van klimaat worden wetenschappelijke feiten in twijfel getrokken. Dankzij de lobby van de gifindustrie wordt ons aangepraat dat oplossingen niet haalbaar of niet betaalbaar zijn. Hoe dom is dat, als we weten dat we hiermee niet alleen de natuur maar ook onze eigen toekomst op het spel zetten?

De invoering van de bijenrichtlijn ter uitbanning van gevaarlijk landbouwgif is met nog eens twee jaar uitgesteld. Wat is de nieuwe Commissaris van plan te doen om het proces te versnellen en hoe wil ze ervoor zorgen dat in lidstaten geen neonics meer worden toegelaten?

Alle kleine beetjes helpen: het zijn onmisbare schakeltjes in onze natuur. We hebben een radicale vergroening nodig van stad en platteland. Weg met de monocultuur, weg met pesticiden en ruim baan voor de bij.

Tot slot ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de landbouwsubsidies.

Interessant voor jou

Bijdrage namens de milieucommissie tijdens de openbare hoorzitting “Revaluation of the wolf population in the EU”

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de omstandigheden tijdens diertransporten naar derde landen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer