Bijdrage plenaire verga­dering over het EU-actieplan inzake biolo­gische landbouw


2 mei 2022

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, we overschrijden voortdurend de grenzen van de aarde. Twee weken geleden hebben we in Nederland alle grondstoffen opgemaakt die de aarde ons in één jaar kan bieden.

Dit is niet het moment om laks te zijn in de hoop dat de volgende generaties met een oplossing zullen komen. De intensieve landbouw laat miljarden dieren lijden, is sterk afhankelijk van landbouwgif en kunstmest, verwoest de biodiversiteit en stoot bovendien zeer veel broeikasgassen uit.

Dit is het moment om ambitieus te zijn en de doelstelling van de “van boer tot bord”-strategie om in 2030 minstens 25 procent aan biologische landbouwgrond te hebben, te omarmen. Dat betekent hoge normen voor dierenwelzijn, geen schadelijk gif en een duidelijk keurmerk, zodat burgers geïnformeerde keuzes kunnen maken die niet alleen belangrijk zijn voor hun eigen gezondheid, maar bovendien voor de gezondheid van de hele planeet en al haar bewoners.

Ten slotte ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de behoefte aan een dringend EU-actieplan om voedselzekerheid binnen en buiten de EU te waarborgen in het licht van de Russische invasie in Oekraïne

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de wjziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer