Bijdrage plenaire verga­dering over de wjziging van de bijlagen IV en V bij Veror­dening (EU) 2019/1021 betref­fende persis­tente orga­nische veront­rei­ni­gende stoffen


2 mei 2022

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, al tientallen jaren vergiftigen wij onze leefomgeving, en daarmee ook onszelf, met chemische stoffen die voor eeuwig giftig blijven. We moeten van deze vervuilende erfenis af.

Wij hebben veel te lang zeer gevaarlijke stoffen gebruikt in brandvertragers, antiaanbaklagen en post-its. Ik ben daarom blij dat de Commissie en het Parlement strengere normen willen vaststellen voor deze stoffen. Het is van cruciaal belang dat we ervoor zorgen dat onze grondstoffenstromen, waaronder gerecycled afval, volkomen veilig zijn.

Er is echter veel meer actie nodig. Wij weten van meer stoffen, waaronder alle PFAS en nieuwe stoffen zoals GenX, dat ze zo gevaarlijk en zo hardnekkig zijn dat ze verboden moeten worden. Nederland heeft samen met een aantal andere landen een voorstel gedaan voor een Europees verbod op deze stoffen. Ik wil de Commissie dan ook vragen hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Ten slotte ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over het EU-actieplan inzake biologische landbouw

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de bouw van een muur op de grens tussen Polen en Belarus in het oerbos van Białowieża

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer