Bijdrage plenaire verga­dering over het EU-actieplan: bescherming en herstel van mariene ecosys­temen voor een duurzame en veer­krachtige visserij (debat)


18 januari 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Gezonde oceanen vormen de basis voor al het leven op Aarde.

Maar vervuiling met plastic, mest en chemicaliën bedreigt het leven onder water. En de allergrootste bedreiging vormt de visserij.

Met verwoestende bodemsleepnetten worden de wereldzeeën geplunderd tot diep in de bodem. Zelfs beschermde zeegebieden zijn niet veilig en worden leeggevist.

Eindelijk ligt er nu een actieplan: om op zijn minst de aller-schadelijkste visserijmethoden te verbieden in beschermde zeegebieden.

Maar zelfs zo een logische maatregel dreigt geblokkeerd te worden door het Europees Parlement.

En daarmee brengen conservatieve politici de oceanen nog verder in gevaar en ze bedriegen hiermee ook de vissers waarvoor zij zeggen op te komen.

Vissers hebben net als andere mensen en dieren geen toekomst zonder een gezonde oceaan.

Daarom, roep ik u op: geef oceanen een stem en verwerp dit schadelijke en kortzichtige rapport.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over het recente besluit van Noorwegen om mijnbouw op de zeebodem in het Noordpoolgebied te bevorderen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de recente EU-audits waaruit blijkt dat Uruguayaans en Argentijns vlees van paarden met onbetrouwbare beëdigde verklaringen en een onbekend medicijnverleden de EU binnenkomt

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer