Bijdrage plenaire verga­dering over de rol van boeren bij het reali­seren van de groene transitie


10 mei 2023

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ons honderden miljarden landbouwsubsidies gekost. En ondertussen zijn vele miljoenen boerenbedrijven verdwenen, waarvan 85% kleine bedrijven. Grote bedrijven worden groter, en de kleine bedrijven gaan kapot.

Die miljarden aan landbouwsubsidies hebben ons daarnaast een klimaat-, een water- en een biodiversiteitscrisis opgeleverd. En veroorzaken dagelijks ontzettend veel dierenleed.

Wij verwachten van boeren dat zij aan de basis staan bij het realiseren van de doelen van de Green Deal. Boeren hebben namelijk een wereld te winnen bij een duurzaam voedselsysteem. Daarvoor is een radicale verandering van het Europees landbouwbeleid nodig.

Maar daar zijn de landbouwlobbyisten in Brussel het niet mee eens. Zij behartigen enkel de belangen van bedrijven die een duurzaam voedselsysteem in de weg staan. Dat zijn de bedrijven die landbouwgif, kunstmest en veevoer produceren. Dat zijn de exporteurs van melkpoeder, kaas, varkens en kippen.

Het is duidelijk dat vele Europarlementariërs híer ook alleen oog hebben voor de miljardenbelangen van de agro-industrie en helemaal niet omkijken naar de kleinschalige boeren.

Het aanpakken van gevaarlijk landbouwgif en de methaanuitstoot, maatregelen voor natuurherstel, het verminderen van het aantal dieren in de vee-industrie en een ambitieuze dierenwelzijnswetgeving die voldoet aan de behoeften van dieren in plaats van de behoeften van de industrie – inclusief een verbod op bontfokkerijen, het houden van dieren in kooien en lange diertransporten.

Allemaal noodzakelijk voor een duurzame voedselproductie en een leefbare planeet.

Allemaal afgeremd door de landbouwlobbymachine en hun woordvoerders hier in het Europees Parlement, die elke voortuitgang blokkeren.

Laten we luisteren naar die boeren die samen met ons de handen uit de mouwen steken, in plaats van te luisteren naar mensen die hun kop in het zand steken.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering om een resolutie over het Europees burgerinitatief 'Stop het ontvinnen van haaien' toe te voegen aan de agenda

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over bescherming en herstel van mariene ecosystemen voor een duurzame en veerkrachtige visserij

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer