Bijdrage plenaire verga­dering over de regi­stratie van huis­dieren


4 februari 2016

Anja Hazekamp (PvdD): We houden miljoenen huisdieren in Europa, vooral honden en katten, maar er worden daarnaast ook nog meer dan 1000 andere vaak exotische diersoorten als huisdier verkocht. Dit is erg lucratief. Aan de malafide huisdierenhandel wordt miljarden verdiend.

En dat zorgt voor onbeschrijfelijk veel dierenleed. Huisdieren worden in een opwelling gekocht en met hetzelfde gemak weer weggegooid. Elke dag worden in Europa dieren verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gedood.

Huisdieren zijn geen speelgoed, maar levende wezens met bewustzijn en gevoel en ze verdienen onze bescherming.

Je zal een pasgeboren puppy zijn die heel Europa doorreist in de kofferbak van een auto om in België te worden verkocht. Je zal een labrador zijn en in Roemenië op straat zwerven. Een land waar dieren op gruwelijke wijze worden vervolgd en gedood omdat elke gedode hond geld oplevert. Je zal een schildpad zijn en je hele leven slijten in een schoenendoos. Je zal een galgo zijn en in Spanje voor de jacht worden gebruikt. Je wordt getergd, gemarteld en wanneer je niet snel genoeg bent, wordt je verminkt en gedood. Je zal maar een dier zijn en in Europa leven.

En ú, Europese Commissie, u kunt deze dieren helpen. Om te beginnen met twee eenvoudige maatregelen:
- Allereerst verplichte, permanente identificatie en een verplicht Europees registratiesysteem voor álle huisdieren. En daaraan gekoppeld een vergunningensysteem voor fokkers. Mét bijbehorende dierenwelzijnseisen.
- En een positieflijst voor huisdieren. Zodat alleen dieren gehouden mogen worden die daar ook geschikt voor zijn.

Identificatie is nu zelden verplicht. En nationale registratiesystemen sluiten slecht op elkaar aan. Kunt u toezeggen op korte termijn een Europees systeem in te voeren? En wanneer publiceert de Commissie de beloofde studie naar het welzijn van honden en katten in de Europese huisdierenhandel?

De Commissaris sprak net over het aanpakken van de illegale handel in honden en katten. Maar wat zijn nu de concrete plannen van de Commissie? Want aan loze woorden hebben we niets. Hoe sneller de Commissie actie onderneemt, hoe sneller een einde komt aan het miserabele bestaan van zoveel Europese huisdieren.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de associatieovereenkomst EU-Moldavië

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over Animal health

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer