Bijdrage plenaire verga­dering over de puls­kor­vis­serij


15 januari 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Wederom is er in Europa sprake van een race to the bottom. Een race naar de zeebodem welteverstaan. Wie lukt het om de zeeën zo snel en efficiënt mogelijk leeg te vissen? De boomkorvissers of de pulskorvissers?

Van de boomkor weten we dat ze een verwoestend effect heeft op de zeebodem en voor veel bijvangst zorgt. Van de elektrische pulskor weten we dat ze dodelijk effectief is voor het vangen van tong en bij kabeljauw zorgt voor gebroken wervels en bloedingen. Maar over de gevolgen van de pulskor voor het ecosysteem weten we niets. En over de gevolgen voor haaien en roggen, die erg gevoelig zijn voor elektriciteit, weten we ook niets.

De ene verwoestende visserijmethode vervangen door de andere is niet de oplossing. Laten we de emoties aan de kant schuiven en wachten op de wetenschappelijke resultaten voordat we het verbod op de pulskor opheffen.

Bovendien moeten we af van vistuig dat zorgt voor bijvangst van zeevogels, dolfijnen en zeehonden. Een verbod op staand want en drijfnetten is daarom noodzakelijk.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over duurzaam beheer van externe vissersvloten

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer