Bijdrage plenaire verga­dering over de Europese biodi­ver­si­teits­stra­tegie


1 februari 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Maar liefst een kwart van alle Europese diersoorten wordt met uitsterven bedreigd en vele ecosystemen lopen gevaar. Ondanks het Europese natuurbeleid, is het natuurherstel volstrekt onvoldoende. De bescherming van de natuur moet daarvoor versterkt worden.

Natuurherstel kan echter alleen succesvol zijn als de oorzaken van het verlies worden weggenomen. Eén van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is de intensieve veehouderij. De Nederlandse varkenssector veroorzaakt alleen al 34 miljoen dollar schade door natuurverlies. De enorme uitstoot van stikstof vervuilt het oppervlaktewater, de lucht en de bodem, waardoor de biodiversiteit in de omgeving van veefabrieken afneemt.

Maar de destructiviteit van de intensieve veehouderij reikt zelfs tot in de regenwouden van Latijns-Amerika, die plaats moeten maken voor gigantische mais- en sojavelden. En dat allemaal om de miljarden dieren in de Europese bio-industrie te voeden. Een omschakeling naar duurzame landbouw en veeteelt is noodzakelijk om het verlies van waardevolle natuur en het uitsterven van duizenden dier- en plantensoorten te stoppen.

Daarom zouden Brusselse pogingen om bestaande natuurbeschermingswetten om zeep te helpen direct moeten worden gestaakt. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn belangrijk en zouden niet versoepeld, maar juist versterkt én beter gehandhaafd moeten worden om het dramatische verlies van de biodiversiteit in Europa te stoppen.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over het associatieverdrag met Oekraïne

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de transparantie en controle van klinische proeven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer