Bijdrage plenaire verga­dering over de dringende behoefte aan een EU-strategie voor mest­stoffen ter waar­borging van de conti­nuïteit van de voed­sel­voor­ziening in Europa (


6 oktober 2022

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, de huidige energiecrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe ontzettend vervuilend de productie van kunstmest is. Alleen al de kunstmestfabriek van Yara in Nederland jaagt er elk jaar 2 miljard kubieke meter gas doorheen. Dat leidt tot een aanzienlijke bijdrage aan de opwarming van de aarde en een recordelektriciteitsprijs.

Maar er zijn meer desastreuze gevolgen van de fossiele verslaving van de landbouw. Ook de uitputting van onze bodems, het uitspoelen van voedingsstoffen en de vermesting en vervuiling van onze rivieren, meren en oceanen maken duidelijk dat we niet meer kunstmest nodig hebben, maar minder. En dat kan. De natuur en de biologische boeren hebben de oplossing al lang in huis. Erwten, lupinen en andere vlinderbloemigen binden stikstof, verrijken de bodem. Groenbemesters, wisselteelten en een echt circulaire landbouw waarin we voedingsstoffen niet alleen onttrekken aan de akkers, maar ze er ook weer op terugbrengen, zijn effectief, goedkoop en toekomstbestendig.

We moeten zo snel mogelijk af van de fossiele vorm van landbouw, en natuurlijk ook van de landbouwsubsidies.