Bijdrage plenaire verga­dering over de dieren­wel­zijns­stra­tegie 2016-2020


23 november 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, het leed dat wij dieren aandoen is enorm. Met een nieuwe dierenwelzijnsstrategie kan Europa daar wat aan doen. De basis daarvoor is al gelegd in artikel 13 van het Verdrag van Lissabon, dat zegt dat dieren wezens zijn met bewustzijn en gevoel waar we ten volle rekening mee moeten houden.

Maar wat zijn die woorden waard als de Commissie geen enkel initiatief toont op het terrein van dierenwelzijn en de dieren aan hun lot en aan de marktwerking over laat?

Wat zijn deze woorden waard als Europa bescherming biedt aan wrede stierengevechten, of zelfs aan het in brand steken van stieren?

Wat zijn deze woorden waard als het onverdoofd slachten van dieren nog mag, terwijl er alternatieven voorhanden zijn?

Wat zijn die woorden waard als het eindeloze gesleep met dieren in overvolle veewagens door en uit Europa nog toegestaan is?

Wat zijn die woorden waard als we pijnlijke dwangvoedering van dieren voor productie van foie gras niet verbieden?

Wat zijn die woorden waard als er nog geen regels zijn voor het houden en fokken van huisdieren?

Wat zijn die woorden waard als er nog geen regels zijn voor het doden van vissen?

Wat zijn die woorden waard als er nog steeds geen regels zijn om konijnen of struisvogels te beschermen? Konijnen die onder de huidige wetgeving in kooien gestapeld mogen worden die vergelijkbaar zijn met de inmiddels verboden legbatterijen. Met minder dan een A4-papier ruimte per konijn.

De Commissie kan deze misstanden aanpakken met een nieuwe dierenwelzijnsstrategie. Maar wat blijkt? Uit de mail die ik in mijn handen heb blijkt dat de Commissie vorige week donderdag al heeft laten weten NIET met een nieuwe strategie te komen. Nog voordat dit debat met het parlement had plaatsgevonden.

Ik hoop dat de Commissie vandaag bewijst respect te hebben voor de brede oproep vanuit de maatschappij en het Parlement door op te komen voor dieren. Door binnenkort met een nieuwe, ambitieuze dierenwelzijnstrategie te komen. De dieren hebben er recht op.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over stierenvechten en stierenfestivals

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering om een resolutie over de dierenwelzijnsstrategie 2016-2020 te agenderen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer