Bijdrage plenaire verga­dering over de behoefte aan een dringend EU-actieplan om voed­sel­ze­kerheid binnen en buiten de EU te waar­borgen in het licht van de Russische invasie in Oekraïne


23 maart 2022

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, natuur is essentieel voor ons bestaan. Natuur is onvervangbaar. Natuur is onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Dat zijn de wetenschappelijke conclusies van het IPBES.

Het is tegenstrijdig en onverantwoord dat de Europese Commissie juist deze onmisbare natuur slachtoffert onder het mom van voedselzekerheid. Opnieuw pompt de Commissie miljoenen euro’s in de vee-industrie. Gebieden die bedoeld zijn om natuur te herstellen, wil ze volplanten met veevoer. De klimaat- en biodiversiteitcrises wachten niet tot Rusland de wapens neerlegt. Je helpt de voedselproductie niet door deze minder duurzaam te maken. “Dat is een illusie”, zei commissaris Timmermans vorige week. Maar een week later is dat precies wat de Commissie doet.

Het voeden van megastallen gaat ten koste van mensen, dieren, klimaat, natuur en milieu. Europa zou zich nu juist moeten richten op het inkrimpen van de vee-industrie en op duurzame voedselproductie rechtstreeks voor mensen. Alleen dan bereik je echte voedselzekerheid.

En daarom ben ik voorts van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.