Bijdrage plenaire verga­dering over vast­stelling van Antarc­tische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodi­ver­siteit in de Zuide­lijke Oceaan


7 juli 2021

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, geachte commissaris en minister, Antarctica en de Zuidelijke Oceaan waren de laatste ongerepte natuurgebieden op aarde, de laatste wildernissen. Wáren, want hun talrijke en unieke ecosystemen staan onder druk door klimaatverandering, door vervuiling, overbevissing, oceaanverzuring en schadelijk toerisme.

En waarom laten we dit gebeuren? De tijd dringt om actie te ondernemen om dit gebied de bescherming te bieden die het zo dringend nodig heeft. Hoe kunnen we Antarctica behoeden voor verdere achteruitgang en de biodiversiteit een kans geven om zich te herstellen? Dat kan alleen door zijn nieuwe en bestaande natuurgebieden écht te beschermen. Dat betekent dat er in geen geval plaats is voor visserij, voor walvisjacht, voor diepzeemijnbouw, voor olie- en gaswinning, en zeker ook niet voor grote cruiseschepen en ongecontroleerd toerisme. Pinguïns, zeeleeuwen en orka’s moeten ongestoord kunnen leven en de beschermde gebieden moeten ecologisch verbonden worden met duidelijke instandhoudingsplannen om deze unieke ecosystemen te redden.

Alleen met een strikte bescherming van het zuidpoolgebied verzekeren we de gezondheid van onze oceanen, zijn functie als koolstofput, en vergroten we de weerstand van deze mariene ecosystemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouw- en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de Europese klimaatwet

Lees verder

Bijdrage over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer