Bijdrage over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voor­ge­schreven proeven en onderwijs


8 juli 2021

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, undercoverbeelden uit het Duitse lab LPT en het Spaanse Vivotecnia laten zien dat honden, katten, knaagdieren en apen grof mishandeld worden, dat ze pijnlijke experimenten moeten doorstaan zonder verdoving, dat ze worden geschopt en geslagen en aan hun lot worden overgelaten.

Hoe kan het dat dit pas aan het licht komt nadat klokkenluiders aan de bel trekken? En waarom maakt de Commissie nog steeds gebruik van de gegevens die door deze labs zijn verzameld voor de besluiten die zij neemt – bijvoorbeeld voor de toelating van het landbouwgif glyfosaat – terwijl de wetenschappelijke waarde van deze gegevens heel erg laag is?

Het doel van de richtlijn die dieren moet beschermen die voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, is klip-en-klaar. Alle dierexperimenten moeten worden vervangen door methoden zonder dieren. En toch daalt het aantal experimenten op dieren slechts langzaam. In veel Europese landen neemt het aantal dierproeven zelfs weer toe.

Wereldwijd zijn er al geweldige ontwikkelingen, innovatieve en betaalbare cel- en weefselkweken en computersimulaties. Ook ons eigen Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en het CEVMA hebben indrukwekkende alternatieven gevalideerd, maar daar wordt veel te weinig gebruik van gemaakt.

Commissaris, wat gaat u doen om deze alternatieven te promoten en om volop in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe technologieën? Al sinds 1993 is het doel in de Europese Unie dat we minder dierproeven doen. Het stoppen van dierproeven is in het belang van dieren én mensen. Gaat u hier na dertig jaar eindelijk voor zorgen?

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de natuurrampen tijdens de zomer van 2021

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer