Bijdrage plenaire verga­dering over grotere EU-ambities op het vlak van biodi­ver­siteit voor­af­gaand aan COP 15


5 juli 2022

Anja Hazekamp (The Left): De Europese landbouw, met name de intensieve veehouderij, speelt een belangrijke rol bij het biodiversiteitsverlies. Decennialang is er gestuurd op groei en intensivering van de veehouderij door subsidies, door overheden, door banken.

Nederland is nu een van de landen die eindelijk inziet dat de hoeveelheid stikstof die in natuurgebieden terechtkomt, drastisch moet verminderen. En dat betekent onherroepelijk ook dat het aantal dieren in de vee-industrie drastisch moet verminderen. Eindelijk, zou ik zeggen.

Minder dieren betekent ook minder mest en minder ammoniak. Maar dat leidt ook tot heftige protesten van boeren, die wegen blokkeren, ministers intimideren en zelfs natuurgebieden vernietigen. Wat zou uw boodschap zijn aan ministers die nu geconfronteerd worden met een verlies aan biodiversiteit, maar ook met boze boeren? Hoe leg je uit dat jarenlang een beleid van onverschilligheid niet langer houdbaar is? En hoe leg je uit dat uitstel geen optie is en dat onze planeet enkel een kans maakt als de doelen eindelijk gehaald worden?

(...)

Well I would prefer to give up my time for a second question. Maybe another MEP can ask a question.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over de EU-schoolregeling voor groenten, fruit en melk

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de ontbossingsverordening

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer