Bijdrage onder­zoeks­com­missie over dier­trans­porten tijdens een presen­tatie door Julia Klöckner, Duits minister van voedsel en landbouw


29 oktober 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter en welkom mevrouw Klöckner.

“Together for Europe’s recovery”, dat is een begrijpelijk motto in deze onzekere tijden. Maar ik hoop dat u ook aandacht heeft voor dieren, want helaas worden in uw prioriteitenprogramma dieren slechts één keer genoemd. Namelijk dat u ‘voornemens bent om conclusies te presenteren over dierenwelzijnsprobemen’ [1]. Maar op welke problemen u precies doelt, is mij onduidelijk. Ik hoop in ieder geval dat u vrede praktijken zoals het routinematig knippen van varkensstaartjes gaat aanpakken. Want helaas laat Duitsland, als een van de grootste producenten van varkensvlees in de EU, nog steeds het knippen van varkensstaartjes toe, terwijl het al 25 jaar verboden is.

U bent hier vandaag in de commissie die de misstanden bij diertransporten onderzoekt, dus laten we ons daarop focussen.

Iedere dag worden dieren op transport gezet. Dagen- en soms wekenlang, binnen de EU en naar landen ver daarbuiten, met enorm veel dierenleed tot gevolg.

Ik heb een aantal vragen voor u want u heeft nog twee maanden om als voorzitter van de EU écht iets voor dieren in Europa te veranderen.

De eerste vraag: Gaat u tijdens uw voorzitterschap nog een speerpunt maken van de dierenwelzijnsproblemen tijdens diertransporten?

Gaat u zich tijdens en na uw voorzitterschap inzetten voor specifiekere Europese regels voor diertransporten om verschillen tussen de Europese lidstaten te voorkomen?

Gaat u zich tijdens en na uw voorzitterschap inzetten om andere Europese landen te overtuigen van een verbod op langeafstandstransporten en verbod op de export van dieren?

Want, zoals u weet, tijdens deze transporten is het welzijn van dieren vaak minimaal. We praten over extreme temperaturen, uitputting, gewonde dieren. Mishandeling is aan de orde van de dag. Denk bijvoorbeeld aan die zwangere koeien die van Duitsland naar Turkmenistan gaan en waarvan hun welzijn niet kan worden gegarandeerd.

Bovendien wil ik uw aandacht nog vestigen op de deelstaat Beieren, die een nieuw decreet heeft uitgevaardigd dat de mogelijkheid voor het verbieden van diertransporten uitbreidt naar andere EU-lidstaten. Ik vraag me af, vindt u dat ook een goed idee? Ik hoop natuurlijk dat u al deze vragen met “ja natuurlijk” beantwoordt. Maar mocht dat niet zo zijn, kunt u dan toelichten waarom niet?

Dank u wel.