Bijdrage onder­zoeks­com­missie over dier­trans­porten tijdens de presen­tatie van het special verslag over dieren­welzijn in de EU van de Europese reken­kamer


29 oktober 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter en welkom meneer Welch en mevrouw Wisniewska-Danek. Ik ben ontzettend blij dat u hier bent om een toelichting te geven op uw verslag over dierwelzijn in de EU. Want het was de allereerste keer dat de Europese Rekenkamer zo’n onderzoek verrichtte naar de regels omtrent dierenwelzijn en ik wil u daarvoor nog hartelijk danken.

U heeft belangrijke zaken aan het licht gebracht zoals bijvoorbeeld het routinematig knippen van biggenstaarten.

De Heer Wojciechowski, destijds lid van de Europese Rekenkamer, citeerde Gandhi en zei:

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” I trust this report will contribute to greater welfare for the millions of animals reared in farms across Europe” [1]

Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik hoop dat hij als onze huidige Eurocommissaris voor landbouw hier nog steeds achter staat en dat hij het welzijn van dieren niet uit het oog verliest in het rampzalige Europees landbouwbeleid.

Uit uw verslag blijkt dat er aan regels geen gebrek is, maar dat de regels schieten te kort en dat er een gebrek aan handhaving is. Die conclusie sluit volledig aan bij de oneindige hoeveelheid bewijs die dierenwelzijnsorganisaties hebben verzameld de afgelopen decennia. En het bewijs over wat er mis is met die ellenlange diertransporten blijft zich maar opstapelen.

Zo onthulde The Guardian gister nog dat schepen met levende dieren aan boord twee keer zo vaak als gewone vrachtschepen het risico lopen op totaalverlies. Deze schepen zijn veelal oud en volstrekt ongeschikt om dieren te vervoeren, waarmee het level van de dieren, maar ook die van de voltallige bemanning aan boord genadeloos op het spel wordt gezet.

We horen vaak dat vlees en karkassen vervoerd moeten worden in plaats van levende dieren. Ik zou van u graag willen weten, kunt u inschatten wat de extra kosten hiervoor zouden zijn? Ik stel deze vraag omdat dieren niet gekoeld moeten worden vervoerd, en vlees en karkassen wel. Is het realistisch om alle trucks en schepen om te bouwen, of moeten we toe naar een systeemverandering waarbij we afgaan van de perverse prikkels die de landbouwsubsidies bieden en toe moeten naar een dieet met minder vlees?

Meneer Welch, er zijn inmiddels twee jaar verstreken sinds de publicatie van uw verslag. De Europese Commissie zei destijds dat de vorige dierenwelzijnsstrategie geëvalueerd zou worden, ook al had die strategie helemaal geen streefdoelen.

Vond u dit een zinvolle aanpak, of bent u het met mij eens dat de Europese Commissie op zijn minst met een krachtige nieuwe strategie had moeten komen? En wat zouden de doelen daarin dan moeten zijn volgens u?

Het is duidelijk dat de dierenwelzijnswetgeving gedateerd is, en dat de Diertransportenrichtlijn moet worden herzien. We hebben al toezeggingen vanuit de Europese Commissie en de Raad op dit laatste punt. Daarom mijn vraag aan u:

Welke specifieke aanbevelingen zou u hiervoor doen?

En bent u eventueel voornemens om naar aanleiding hiervan een follow-up verslag te schrijven?

Ik zou dat in ieder geval van harte toejuichen en ik denk velen met mij.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage onderzoekscommissie over diertransporten tijdens een presentatie door Julia Klöckner, Duits minister van voedsel en landbouw

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het bezwaar tegen het verbod op loden geweerschoten in watergebieden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer