Bijdrage onder­zoeks­com­missie over dier­trans­porten tijdens de hoor­zitting over lange­af­stand­strans­porten van levende dieren in de EU


25 februari 2021

Anja Hazekamp (PvdD):

Dank u wel voorzitter en dank aan alle sprekers.

We zien jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, dat diertransporten over lange afstanden structureel gepaard gaan met ernstige welzijnsproblemen voor de dieren.

Deze langeafstandstransporten zijn in de EU onlosmakelijk verbonden met de import en export van dieren. Zo ook in Nederland. Ik heb hierover enkele vragen aan het Nederlandse ministerie van landbouw.

Meneer Roest, nadat onthuld werd dat rustplaatsen buiten de EU niet bestonden of ongeschikt waren, is Nederland gestopt met het exporteren van dieren naar landen buiten de EU.

U bent ongetwijfeld bekend met de schokkende beelden die enkele maanden geleden naar buiten zijn gebracht door Eyes on Animals. Beelden waarop Nederlandse dieren te zien zijn, die ondanks het exportverbod in slachthuizen in Libanon en Libië op gruwelijke wijze aan hun einde kwamen. Dus hoewel Nederland zelf geen dieren meer exporteert naar landen buiten de EU, komen deze dieren na een langeafstandstransport dwars door Europa, daar alsnog terecht.

Als we het Nederlandse exportverbod daadwerkelijk effectief willen laten zijn, zouden we dan niet ook alle langeafstandstransporten binnen Europa aan banden moeten leggen?

Of heeft u hiervoor nog andere oplossingen?

Pleit u er bijvoorbeeld in de Raad actief voor om export van dieren naar landen buiten de EU volledig te stoppen, en bent u bereid om deze discussie in de Raad aan te zwengelen en hiervoor zelf een voorstel voor in te dienen?

En als dat niet zo is, waarom niet?

Nederland beschikt ook over één van de grootste luchthavens ter wereld. Via Schiphol worden jaarlijks gigantisch veel landbouwhuisdieren vervoerd en helaas gaat ook tijdens deze transporten vaak iets mis. Kunt u aangeven of deze transporten ook onder het exportverbod vallen en zo niet, waarom niet?

Nederland importeert jaarlijks ook heel veel kalfjes, ieder jaar worden zo’n 800.000 kalfjes

vanuit Ierland, via Frankrijk, naar Nederland vervoerd, nadat ze vlak na de geboorte bij hun moeder zijn weggehaald.

In antwoorden op onze schriftelijke vragen geeft u aan dat wanneer de regels zouden worden nageleefd voor het voeden en rusten van deze dieren, transporten van kalfjes niet langer haalbaar zijn.

Begrijp ik het dus goed dat u, naast een exportverbod naar landen buiten de EU, ook voor een importverbod op kalfjes bent?

En tot slot, voorzitter. Nog één vraag aan de heer Sultana en mevrouw Baumgärtner.

Zou u ons nog iets meer kunnen vertellen over de meest veelvuldige overtredingen die u tijdens langeafstandstransport op de weg heeft gezien, bijvoorbeeld bij het transport van pluimvee, varkens en runderen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over het initi­a­tief­verslag over de "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en mili­eu­vrien­delijk voed­sel­systeem

Lees verder

Bijdrage onderzoekscommissie over diertransporten over de prioriteiten van het Portugees voorzitterschap met betrekking tot het welzijn van dieren tijdens transport

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer