Bijdrage onder­zoeks­­com­­missie over dier­­trans­porten tijdens gedach­­te­wis­­seling met Janusz Wojciechowski (Euro­com­mis­saris voor landbouw)


2 december 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter en welkom Commissaris.

Toen ik las dat u vandaag wou komen spreken over "the transportation of live animals as an important element of modern EU agricultural policy", zakte de moed me even in de schoenen. Want als het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uw idee is van "modern" - op de oude voet doorgaan met meer gif, meer vervuiling, meer megastallen en meer handel - dan houd ik mijn hart vast voor de inmiddels bekende nadelige gevolgen voor dieren.

Ik hoop echt dat u in uw keuzes rekening houdt met de miljarden dieren die in de EU hun leven slijten bijeengepakt in stallen, in overvolle vrachtwagens, op schepen en in vliegtuigen - en die vervolgens doodsangst tegemoet zien in de slachthuizen.

Wat is uw visie hierop? Want aan de ene kant wil de Commissie doorgaan met het oude landbouwbeleid dat gericht is op meer productie en meer groei, en doorgaan met het oude handelsbeleid dat leidt tot meer handel in levende dieren en hun producten.

Terwijl u tegelijkertijd verbeteringen wil realiseren voor dieren en het aantal transporten wil verminderen? Erkent u dat dit een probleem oplevert, en zo ja, hoe wilt u dit oplossen?

Bent u met mij eens dat de enige manier is om een klimaat-, milieu-, en diervriendelijke landbouw te bereiken - met minder en minder lange diertransporten - door het huidige GLB in te trekken. En zo nee, waarom niet?

Het tweede onderwerp dat ik graag met u wil bespreken is de export van dieren.

U zei dat handhaving en contoles verbeterd moeten worden binnen de EU, maar hoe zit het daarbuiten? De Europese wetgeving bevat namelijk wel criteria voor dieren die de EU binnenkomen, maar de EU laat dieren volledig vogelvrij zodra ze de EU verlaten en kijkt zelfs de andere kant op bij aankomst in derde landen. Terwijl de uitspraak van het Europees Hof duidelijk is: de EU is verantwoordelijk voor dieren die de EU verlaten, tot aan de eindbestemming.

Maar er kan alleen voldaan worden aan de wetgeving en die uitspraak van het Hof, als er controles zijn in land van aankomst. En u weet ook dat daar geen sprake van is.

Er zijn naar mijn weten geen audits gepland om de omstandigheden te controleren waaraan dieren worden blootgesteld zodra ze de Europese buitengrenzen verlaten en bijvoorbeeld in havens in Israël en Koeweit aankomen. Ook zijn er geen controles gepland naar niet-bestaande rustplaatsen in bijvoorbeeld Rusland. Waarom laat u al deze inspecties alleen aan de NGOs over? Het is toch uw verantwoordelijkheid?

Zonder inspecties weet u toch niet precies wat er gebeurt met dieren die vanuit de EU naar derde landen worden geëxporteerd? Nou ja, dankzij de beelden van de NGO’s weet u het eigenlijk ook wel. Deze dieren worden wreed behandeld en op een gruwelijke manier vervoerd en geslacht.

Ik vraag me af waar de audits blijven die de vreselijke omstandigheden in land van aankomst moeten onderzoeken. U vindt het toch ook belangrijk wat er daar gebeurt met 'onze' dieren? En als we het welzijn niet kunnen garanderen, dan moeten we deze transporten niet toestaan.

En als u volledig vertrouwd op de NGO’s, luister dan ook naar ze als ze zeggen: withdraw the CAP!

Ik kijk uit naar uw antwoorden, alvast bedankt.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de goedkeuring van de werkzame stof carbendazim voor gebruik als biocide

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de slacht van Nederlandse kalveren in Libië en Libanon

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer