Bijdrage mili­eu­com­missie over het verbod op de export van verboden pesti­ciden


23 maart 2021

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u voorzitter.

Wanneer we weten dat pesticiden zo giftig zijn dat ze een gevaar opleveren voor mensen, bijen, of andere dieren en het milieu, dan verbieden we het gebruik ervan hier in Europa. Meestal veel te laat, maar toch.

Maar Syngenta, Bayer en BASF blijven deze verboden pesticiden buiten de EU verkopen, vooral aan ontwikkelingslanden. Dit zorgt voor talloze acute vergiftigingsdoden wereldwijd. Schadelijke resten blijven achter op landbouwproducten die na import alsnog op ons bord terechtkomen. En ook onze boeren zijn de dupe, omdat zij zich wél aan de regels houden, maar moeten concurreren met boeren die dat niet doen.

Ik ben dan ook heel blij dat de Commissie eindelijk heeft besloten om een einde aan te maken aan deze hypocrisie. Maar er is nog veel onduidelijk. Wanneer komt dit verbod op de export er? En hoe gaan we ervoor zorgen dat importtoleranties van verboden pesticiden niet alsnog gehonoreerd worden? Kan de commissie garanderen dat de residu-limieten van verboden pesticiden direct na ingang van het verbod op het detectie-niveau komen, ook voor de import? Moet de MRL-verordening daarvoor aangepast worden?

En tenslotte, is de Commissie het met me eens dat we ook korte metten moeten maken met de dubbele standaard die voor veel andere producten nog geldt? Gaat ze ook een export verbod instellen op bijvoorbeeld legbatterijsystemen? Want alleen dan kan Europa de leider zijn in de wereld van duurzame landbouw.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over genetisch gemodificeerde organismen tijdens hoorzitting over innovatie voor duurzame landbouw

Lees verder

Bijdrage hoorzitting over het Europees burgerinitiatief 'Stop de kooien'

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer