Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens debat met Euro­com­mis­saris Vytenis Andri­ukaitis over de General Food Law


26 april 2018

Bedankt voorzitter.

Ik wil de Commissaris bedanken dat hij hier een toelichting geeft op zijn plannen. Ik heb daarover nog wel een paar vragen.

Allereerst heb ik wat twijfels bij de maatregelen die de transparantie moeten verhogen in de General Food Law. Stel bijvoorbeeld, een bedrijf wil een aanvraag indienen voor een pesticide, een hormoonverstorend verpakkingsmateriaal of een voedingsadditief.

Kunt u dan specifiek aangeven welke omstandigheden de aanvrager toestaan om gegevens vertrouwelijk te houden?

Kunt u specifiëren wat u precies onder bedrijfsgevoelige- of vertrouwelijke informatie verstaat?

En ten tweede, u stelt maatregelen voor die de kwaliteit van de studies moeten verhogen, bijvoorbeeld de verificatiestudies door EFSA. En ik vraag me af, betekent dit alleen dat ze al uitgevoerde studies controleren en verifiëren, of betekent dit ook dat EFSA de mogelijkheid heeft om zelf onderzoek te gaan uitvoeren?

Voorzitter, ik heb ook nog een paar vragen over de vaccinatie.

U geeft aan dat vaccinatie een stap is om de antimicrobiële resistentie te voorkomen. Maar de belangrijkste oorzaken van antimicrobiële resistentie zijn vooral te vinden in het grootschalige gebruik door mensen, maar vooral ook door grootschalig gebruik in de vee-industrie.

Bent u het met mij eens dat we ons zouden moeten concentreren op het terugdringen van de intensieve veehouderij omdat het een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid?

En verder geeft u aan dat vaccinatie van landbouwhuisdieren grensoverschrijdende uitbraken van dierziekten kan helpen voorkomen. Maar als u grensoverschrijdende uitbraken van dierziekten echt wilt aanpakken, ook voor ziekten waar geen vaccin voor is, dan is het toch veel effectiever om grensoverschrijdende transporten te stoppen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de kaderovereenkomst tussen de EU en Australië

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de stand van zaken met betrekking tot de invoer van kippenvlees en eieren uit Oekraïne

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer